Vyhledat centrum

AKTUÁLNÍ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ SPASTICKÉ PARÉZY, České Budějovice

Společnost Forinel Trading SE ve spolupráci s UVN Praha a nemocnicí České Budějovice Vás zvou na setkání s prim. MUDr. Michalem Říhou, Ph.D., MBA a dalšími řečníky na téma:

 AKTUÁLNÍ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ SPASTICKÉ PARÉZY

Termín: 22.5. 2017, 16.00 – 18.00 h

Místo: HOTEL CLARION, sál Svět, Pražská třída 14, České Budějovice

Odborný program:

prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA.
Aktuální trendy v diagnostice a léčbě spastické parézy
MUDr. Petra Dvořáková
Kazuistiky
MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D. et al
„Centrum spasticity v Nemocnici České Budějovice, a.s.“

Odborný garant: prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA

Odborná sympozia jsou pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a ohodnocena kredity. Každý účastník obdrží osvědčení ČLK.

Součástí akce je občerstvení formou rautu.

Organizátor: Forinel Trading SE
Kontaktní osoba: Zdenek Lopour, zdenek.lopour@forinel.eu, tel.: 736 622 208

Pozvánka ke stažení

Registrujte se
Registrujte se na seminář za pomoci online formuláře

Partneři semináře

dma_logo_bitmapa_rgb IPSEN_RGB